GMD, HBC, NBB, SZE, PVP, APG, TPC, SPV, SUM: Tin tức thương lượng lượng lớn cổ phiếu

CTCP Gemadept (GMD): Bà Nguyễn Minh Nguyệt, thành viên HĐQT, hoàn thành thủ tục tìm 500.000 cp. Trước thương lượng bà Nguyệt chiếm hữu 605.012 cp (tỷ trọng 0,2%). Giao dịch dự kiến thi hành trong khoảng 23/12/2019 tới 21/1/2020.

Cũng liên quan tới cũ rích phiếu GMD, ông Đỗ Văn Minh, Tổng Giám đốc, đã tậu 500.000 cp, nâng lượng sở hữu trong khoảng 503.000 cp (tỷ lệ 0,17%) lên 1,003.000 cp (tỷ lệ 0,34%). Đàm phán thi hành từ 12/12 tới 18/12/2019.

CTCP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (HBC): Ông Lê Quốc Duy, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 200.000 cp, giảm lượng sở hữu trong khoảng 1.091.103 cp (tỷ lệ 0,47%) xuống còn 891.103 cp (tỷ lệ 0,39%). Thương lượng chấp hành từ 10/12 tới 18/12/2019.

CTCP Đầu cơ Năm Bảy Bảy (NBB): CTCP Đầu tư Cơ sở vật chất kỹ thuật Tp HCM (CII) đã sắm 780.000 cp, nâng lượng sở hữu sau đàm phán lên 63.624.362 cp (tỷ lệ 68,18%). Thương lượng thi hành ngày 12/12/2019.

CTCP Không gian Sonadezi (SZE): Ông È Anh Dũng, tổng Giám đốc, hoàn thành thủ tục tậu 115.400 cp. Trước đàm phán ông Dũng sở hữu 184.600 cp (tỷ trọng 0,62%). Đàm phán dự định chấp hành từ 19/12/2019 đến 16/1/2020.

CTCP Vận chuyển vận dầu khí Thái Bình Dương (PVP): Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã bán 1.479.900 cp, giảm lượng sở hữu từ 11.838.900 cp (tỷ lệ 12,56%) xuống 10.359.000 cp (tỷ trọng 10,99%). Đàm phán thực hiện trong khoảng 13/11 tới 12/12/2019.

CTCP Chứng khoán APG (APG): Bà Nguyễn Thanh Hà, chủ đầu tư cá nhân, đã bán 179.940 cp, giảm lượng sở hữu sau thương lượng xuống 1.638.180 cp (tỷ lệ 4,81%). Giao dịch thực hiện ngày 11/12/2019.

CTCP Nhựa Tan Đại Hưng (TPC): Bà Tôn Thị Hồng Minh, Phó Chủ toạ, đã sắm 400.000 cp, nâng lượng sở hữu sau đàm phán lên 704.000 cp (tỷ lệ 2,88%). Đàm phán chấp hành ngày 16/12/2019.

CTCP Thủy đặc sản (SPV): CTCP Đầu tư Vina đạt yêu cầu tậu 200.000 cp. Trước đàm phán công ti Vina sở hữu 1.710.800 cp (tỷ trọng 15,84%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/12/2019 tới 16/1/2020.

CTCP Đo đạc và Tài nguyên (SUM): Bà Lê Phương Châm, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký tậu 100.000 cp. Trước giao dịch bà Châm chiếm hữu 88.770 cp (tỷ trọng 3,73%). Thương lượng dự kiến thi hành từ 20/12/2019 tới 13/1/2020.

Nam Hà

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: mua nha