Khánh Hoà xin Thủ tướng dừng quy hoạch Bắc Vân Phong thành đặc khu

Uỷ ban dân chúng tỉnh Khánh Hoà vừa mới đây có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị xem xét dừng chủ trương lập Quy hoạch cục bộ phát triển kinh tế phố hội Doanh nghiệp hành chính kinh tế khác lạ Bắc Vân Phong và nhân tố chỉnh Quy hoạch phổ biến xây đắp Khu kinh tế Vân Phong.

Trong văn bản này, UBND thức giấc Khánh Hoà cho biết, tới nay, địa phương đã chấp hành một số hồ sơ để khai triển lập Quy hoạch toàn bộ sản xuất kinh tế và xã hội Công ty hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong như Dự thảo nhiệm vụ qui hoạch, chuẩn bị cho công việc chọn nhà thầu giải đáp lập qui hoạch.

Đương nhiên, do Luật Đơn vị hành chính – kinh tế khác biệt vẫn chưa được Quốc hội dự định thời gian phê chuẩn nên công đoạn triển khai lập Quy hoạch khu vực Bắc Vân Phong theo xác định phương hướng Doanh nghiệp hành chính kinh tế khác biệt gặp mặt đa dạng khó khăn vướng bận rộn khi chưa xác định cơ sở vật chất pháp lí, lớp lang thủ tục, nội dung qui hoạch, hội đồng đánh giá và các nội dung can dự khác.

Do khó khăn nêu trên, việc vấn đề chỉnh Quy hoạch chung xây đắp khu vực Bắc Vân Phong theo xác định phương hướng sản xuất thành Công ty hành chính - kinh tế khác biệt Bắc Vân Phong chưa được triển khai nên việc thú vị đầu tư chậm rãi sản xuất.

UBND tỉnh giấc Khánh Hòa cho biết, về kết quả giải quyết được và những khó khăn sau 5 năm thực hiện nhân tố chỉnh quy hoạch bình thường xây dựng Khu kinh tế Vân Phong tới năm 2030 được Thủ tướng chính phủ phê ưng chuẩn tại Quyết định ngày 17/3/2014, Khánh Hòa nhận thấy, đối với khu vực Nam Vân Phong, việc triển khai các dự án theo điều chỉnh qui hoạch chung xây dựng được duyệt vẫn tiếp diễn thực hiện.

Riêng với khu vực Bắc Vân Phong, do có chủ trương xây dựng đặc khu kinh tế - hành chính Bắc Vân Phong theo Kết luận ngày 24/12/2012 của bộ Chính trị về xây đắp, phát hành tỉnh giấc Khánh Hòa tới năm 2020 và góc nhìn đến năm 2030 nên chưa triển khai lập quy hoạch các khu chức năng để phân tích vấn đề chỉnh quy hoạch cho phù hợp.

Mặt khác, theo định hướng vấn đề chỉnh quy hoạch tầm thường đã được chuẩn y, có một số khu tác dụng và đất chưa sử dụng cần nhân tố chỉnh và bổ sung các nội dung quy hoạch cho thích hợp với tình hình thực tế để kêu gọi đầu cơ.

Cụ thể, về khu phi quan thuế, theo điều chỉnh quy hoạch được duyệt y có quy mô 920 ha, nếu như ko kể quy hoạch Cảng trung chuyển quốc tế đến năm 2030 là 290 ha thì quy mô còn lại khoảng 630 ha. Khu vực này có diện tích tự nhiên khoảng 950 ha. Theo đó, quy mô đất còn lại khoảng 320 ha chưa được định hướng quy hoạch.

Hay như các khu thành phố tính năng khác, qui hoạch được duyệt định hướng khu vực Nam Tu Bông tới đèo Cổ Mã qui mô khoảng 900 ha khi mà khu vực này có quy mô thiên nhiên khoảng 2050 ha, phần còn lại chưa xác định phương hướng quy hoạch.

Một số khu vực khác như Tuần Lễ - Hòn Ngang hay Khu vực đóng chai kĩ nghệ dồn vào một chỗ tại Dốc Đá Trắng, Khu phát triển kĩ nghệ tại Hòn Khói cũng cần được điều chỉnh lại cho phù hợp với kêu gọi đầu cơ và khai thác hiệu quả quỹ đất.

Hình như, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng cho nhân thức theo yếu tố chỉnh quy hoạch được phê duyệt có phần diện tích đất chưa dùng khoảng 8.668 ha cũng cần phân tích định hướng qui hoạch để thực hiện tốt việc quản lí đất đai trong Khu kinh tế.

Trong khoảng thực tại trên, UBND tỉnh giấc Khánh Hòa công bố và bắt buộc Thủ tướng Chính phủ để ý cho tạm thời dừng việc lập Quy hoạch tổng thể tạo ra kinh tế thị trấn hội Công ty hành chính - kinh tế khác lạ Bắc Vân Phong cho tới khi Luật doanh nghiệp hành chính – Kinh tế đặc biệt được Quốc hội chuẩn y.

song song chuẩn y thi hành điều chỉnh Quy hoạch chung của Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2030 theo hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu phát hành của Khu kinh tế Vân Phong, thích hợp với tình hình thực tại hiện nay nhằm tạo yếu tố kiện dễ dàng cho việc kêu gọi đầu cơ.


Xem thêm: bat dong san