Nhà băng, BĐS tiếp tục tăng nhanh phát hành trái khoán

Lên tiếng thị trường tiền tệ tháng 11 của Bộ phận phân tách và giải đáp khách hàng tư nhân của Công ty chứng khoán SSI (SSI Research) vừa công bố cho nhân thức, trong tháng 11/2019, có 24.199 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành đưa tổng lượng phát hành 11 tháng đầu năm là 206.680 tỷ đồng bao gồm cả tạo ra riêng biệt và sản xuất ra đại chúng. Thống kê này chưa bao gồm các các đợt sản xuất hiếm hoi trong 3 bốn tuần đầu năm 2019 do chưa được công bố cụ thể. 

Tuy nhiên, căn cứ dữ liệu tổng thích hợp kết quả phát hành hiếm hoi lũy kế 10 bốn tuần của HNX, SSI Research ước lượng lượng phát hành hiếm hoi 3 tháng đầu năm 2019 là khoảng 30.000 tỷ đồng. Như vậy, tổng lượng TPDN thực tế phát triển 11 tháng đầu năm là khoảng 237 nghìn tỷ đồng, cao hơn 5,8% so với tổng lượng tạo ra trong cả năm 2018.

Ngân hàng, bất động sản tiếp tục đẩy mạnh phát hành trái phiếu - Ảnh 1.

Lượng sản xuất TPDN hàng bốn tuần toàn thị trường

Kỳ hạn và lãi suất bình quân toàn hoạt động mua bán là 3,71 năm và 8,7%/năm. Trong đó lực lượng có kỳ hạn dài nhất là lực lượng phát triển cơ sở (5,14 năm); nhóm BĐS có lãi suất bình quân 10,24%, cao hơn hẳn các đội ngũ ngân hàng, định chế nhạo nguồn vốn, sản xuất cơ sở vật chất nhưng vẫn thấp hơn hàng ngũ các đơn vị khác (10,49%) do tác động của lô tạo ra 1.402 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, lợi nhuận suất 20%/năm của CTCP Đầu cơ Thương mại Hồng Hoàng.

Trong bốn tuần 11, chủ đầu tư nước ngoài tìm 100 tỷ đồng trái khoán 12 04 tuần của công ti chứng khoán KIS vn và 456,7 tỷ đồng trái phiếu biến đổi kỳ hạn 4 năm của CTCP Nhựa Đồng Nai. Tổng lượng tậu sơ cấp của NĐTNN trong 11 04 tuần đầu năm 2019 là gần 14 nghìn tỷ đồng – chiếm giữ xấp xỉ 7% khối lượng phát triển.

Sau tháng 10 chững lại, 04 tuần 11 các NHTM lại tăng mạnh sản xuất trái khoán với 14.149 tỷ đồng trái phiếu mới, đưa số lũy kế phát triển của các NHTM trong 11 bốn tuần lên mức 94 nghìn tỷ đồng, choán tỷ trọng cao nhất (45,5%) trong các lực lượng ngành tham gia sản xuất TPDN. 

Trong đó riêng BIDV tạo ra 8.618 tỷ đồng, trong đó có 2.800 tỷ đồng là trái khoán phát triển ra mọi người, đây là đợt sản xuất ra mọi người lần thứ 2 của ngân hàng này sau đợt tạo ra 3.000 tỷ tham gia tháng 9/2019. Từ đầu năm đến nay, BIDV đã sản xuất tổng cộng 12.817 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn trong khoảng 6 tới 10 năm và đủ tiêu chuẩn để tính tham gia vốn cấp 2 của nhà băng này, tổng thể đều có lãi suất thả nổi với biên độ cộng thêm từ 1,1-1,4%/năm so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 04 tuần. 

Ngoài BIDV, trong 04 tuần qua, MBB cũng phát triển thêm 80 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm để tăng vốn cấp 2; các ngân hàng còn lại gồm VPBank, VIB, LienVietPostBank, SHB, HDBank, SeABank chỉ phát triển các kỳ hạn 2-3 năm với lợi nhuận suất nhất thiết 6,3-7,0%/năm.

Ngân hàng, bất động sản tiếp tục đẩy mạnh phát hành trái phiếu - Ảnh 2.

Lượng phát hành và lãi suất bình quân của trái khoán do các NHTM tạo ra theo từng 04 tuần

Các công ty bất động sản phát triển 6.952 tỷ đồng trong tháng 11, và tổng cộng 71.312 tỷ đồng trong 11 tháng 2019 – chiếm đoạt 34,5% tổng lượng tạo ra toàn hoạt động mua bán. Lô phát triển lớn nhất trong 04 tuần là 2.029 tỷ đồng của CTCP Tiếp vận và BĐS Tân Liên Phát Tân Hoa Phượng đỏ với kỳ hạn 12 tháng và do 1 định dè bỉu nguồn vốn sắm toàn cục. Techcombank là đơn vị quản lý của nả bảo đảm, trương mục tiền trái phiếu, lợi nhuận suất các kỳ thả nổi của trái khoán cũng được tham chiếu theo lãi suất cho vay ngắn hạn của Techcombank, của cải bảo đảm là cổ lỗ phần của Vingroup - một đối tác lớn của Techcombank. 

Các lô tạo ra trái phiếu BĐS lớn khác gồm: 1.500 tỷ đồng trái phiếu 5 năm của CTCP Ngao du Thung lũng Nữ Hoàng, 1.135 tỷ đồng trái khoán 18 tháng của CTCP Veracity- nhà đầu tư dự án Summit Building (Hà Nội); 570 tỷ đồng trái phiếu 2 năm của Vinametric - chủ khách sạn Saigon Prince Hotel; 500 tỷ trái khoán kèm chứng quyền của Tổ chức Hà Đô; 500 tỷ đồng trái khoán 3 năm của Hưng Phồn thịnh Land;...

Ngân hàng, bất động sản tiếp tục đẩy mạnh phát hành trái phiếu - Ảnh 3.

Lượng phát triển và lãi suất bình quân của trái khoán do các công ty bất động sản sản xuất theo từng tháng

H.Kim

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: mua nha