Nhà xuất bạn dạng chi thù lao cho chỉ huy Sở: Bộ Giáo dục nói gì?

- Bộ GD-ĐT vừa có quan niệm liên quan việc vài cán bộ Sở GD-ĐT TP.HCM kiếm được thù lao hàng 04 tuần trong khoảng NXB Giáo dục vietnam để biên soạn SGK mà tạp chí phản ánh.

Về việc này, Bộ GD-ĐT cho hay, theo qui định của Luật Xuất bạn dạng, việc cấu kết với công ty, cá nhân trong hoạt động xuất phiên bản pháp luật nghĩa vụ của Tổng Giám đốc (Giám đốc) Nhà xuất phiên bản. Vì thế Tổng Giám đốc (Giám đốc) Nhà xuất bạn dạng phải chịu trách nhiệm về công ty đối tác, cơ chế đoàn kết và giao cấu kết đồng liên hiệp đối với từng xuất bản phẩm (ở đây là SGK).

Trách nhiệm của đối tác (tư nhân, công ty) câu kết xuất bản với NXB đã được pháp luật trong Luật Xuất phiên bản và các pháp luật có can hệ của quy định. Dường như, nếu như công ty đối tác đoàn kết xuất phiên bản là cán bộ, công chức nhà nước thì phải tuân hành các qui định của Luật Công chức; Luật Phòng chống tham nhũng..., đảm bảo công bình, công khai, sáng tỏ, phòng giảm thiểu sự xung bỗng nhiên về ích lợi có thể xảy ra.

Trong trường phù hợp này, NXBGDVN và Sở GD-ĐT TP.HCM có trách nhiệm giải trình chi tiết về việc mà báo chí phản ảnh.

Nhà xuất bản chi thù lao cho lãnh đạo Sở: Bộ Giáo dục nói gì?
Ảnh: Thanh Hùng

Để bảo đảm công bình, công khai, minh bạch trong việc chọn lựa SGK, dự thảo Thông tư hướng dẫn của Bộ GD-ĐT đang đăng mạng xin ý kiến dư luận phổ thông đã quy định: “Người đã tham gia biên soạn, thẩm định SGK của các NXB không được nhập cuộc tham gia Hội đồng” chọn SGK. Cùng với việc ban hành Thông tư chỉ dẫn việc lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ quát, trong đó qui định rõ nghĩa vụ của UBND cấp thức giấc và cấp quận, các tập đoàn điều hành giáo dục và các cơ sở vật chất giáo dục rộng rãi ở địa phương, Bộ sẽ cùng với các công ty điều hành ở địa phương đẩy mạnh giám sát, rà soát, thanh tra việc đơn vị lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục đa dạng để bảo đảm đúng thi hành quy định, vô tư, công khai, minh bạch.

Thanh Hùng

Yêu cầu Sở GD-ĐT TP.HCM giải trình về khoản thù lao của NXB Giáo dục

Đòi hỏi Sở GD-ĐT TP.HCM giải trình về khoản thù lao của NXB Giáo dục

- UBND TP.HCM chỉ đạo khẩn đòi hỏi Sở GD- ĐT TP.HCM giải trình về việc NXB Giáo dục chi báo oán lao hàng tháng cho chỉ huy Sở GD-ĐT TP.HCM


Xem nhiều hơn: gia nha dat