SCR, HSC, AMV, C21, NAV, NTP, TTE, CTC, SVN, TRT: Tin tức đàm phán lượng lớn cũ rích phiếu

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR): CTCP Thương nghiệp Thành Thành Công đã sắm 16.282.631 cp (tỷ lệ 4,8%). Trước giao dịch Thương nghiệp Thành Thành Công không sở hữu cổ hủ phiếu nào. Thương lượng thi hành từ 10/12 đến 17/12/2019.

CTCP Chứng khoán Tp HCM (HSC): Tổ chức kinh doanh Đầu tư tài chính Nhà nước Tp HCM (HFIC) đạt yêu cầu bán 5 triệu cp trong tổng số 87,5 triệu cp (tỷ lệ 28,61%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến chấp hành từ 24/12/2019 tới 31/12/2019.

CTCP SXKD dược và trang trang bị y tế Việt Mỹ (AMV): Bà Đặng Thị Nương, Chủ tịch HĐQT, đăng ký tìm 3 triệu cp. Trước giao dịch bà Nương sở hữu 3.484.040 cp (tỷ trọng 9,18%). Thương lượng dự kiến thi hành trong khoảng 20/12/2019 tới 17/1/2020.

CTCP Thế kỷ 21 (C21): Bà Nguyễn Thị Anh Thư, ủy viên HĐQT, hoàn thành thủ tục bán toàn cục 117.285 cp (tỷ lệ 0,67%). Giao dịch dự định thi hành từ 23/12/2019 đến 17/1/2020.

Cũng can hệ tới cổ hủ phiếu C21, cùng thời gian, bà Trằn Phạm Thu Trúc, con ông È cổ Công Tuấn, chủ tịch HĐQT, hoàn thành thủ tục bán toàn cục 174.718 cp (tỷ lệ 1%). Ông Trần Công Tuấn, Chủ toạ HĐQT, đạt yêu cầu bán toàn bộ 737.348 cp (tỷ lệ 4,22%). Đàm phán dự định thi hành trong khoảng 24/12/2019 đến 20/1/2020.

Còn Báo Tuổi Trẻ đã bán tổng thể 922.875 cp (tỷ lệ 5,28%) và không còn là cổ hủ đông lớn. Thương lượng thực hiện ngày 12/12/2019.

CTCP Nam Việt (NAV): Bà Kim Ngọc Cẩm Ly, nhà đầu tư cá nhân, đã bán tổng thể 850.610 cp (tỷ lệ 10,63%) và không còn là cũ rích đông lớn. Đàm phán chấp hành ngày 13/12/2019.

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP): Ông Đặng Quốc Minh, con ông Đặng Quốc Dũng, chủ tịch HĐQT, chứng nhận sắm 1,2 triệu cp. Trước đàm phán ông Minh chiếm hữu 1.301.000 cp (tỷ lệ 1,33%). Đàm phán dự định chấp hành trong khoảng 20/12/2019 tới 17/1/2020.

CTCP Đầu tư năng lượng Trường Thịnh (TTE): Ông Nguyễn Ngọc Tưởng, Phó Chủ tịch, đã bán 700.000 cp, giảm lượng chiếm hữu sau đàm phán xuống 700.000 cp (tỷ lệ 2,455%). Đàm phán thực hiện ngày 18/12/2019.

Cũng liên quan đến cũ rích phiếu TTF, ông Lê Nhất Minh Xuân, Trưởng BKS, đã bán 550.000 cp, giảm lượng chiếm hữu sau giao dịch xuống 550.000 cp (tỷ lệ 1,93%). Giao dịch thực hiện ngày 18/12/2019. Dường như đó, cùng ngày, ông Đinh Xuân Hoàng, Chủ tịch HĐQT, đã tìm 1.307.791 cp (tỷ lệ 4,59%). Trước đàm phán ông Hoàng không sở hữu cũ rích phiếu nào.

CTCP Gia Lai CTC (CTC): CTCP Du lịch Gia Lai đã bán toàn thể 314.200 cp (tỷ pệ 3,57%). Thương lượng thi hành từ 11/12 đến 12/12/2019.

Cũng liên quan đến cũ rích phiếu CTC, ngày 13/12/2019 bà nguyễn Thị Triều Ninh, trưởng BKS, đã bán toàn bộ 613.700 cp (tỷ lệ 6,97%) và không còn là cổ hủ đông lớn. Bà Vũc Thị bạn nào, chủ đầu tư cá nhân, đã bán tổng thể 901.346 cp (tỷ trọng 10,24%) và không còn là cổ đông lớn. Ông Nguyễn Đức Hừng, người có can dự với bà Vũ Thị Mai, đã bán tổng thể 1.166.038 cp (tỷ trọng 13,25%) và không còn là cổ đông lớn. Ông Đinh Vạn Dũng, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 964.674 cp (tỷ lệ 10,96%) và không còn là cổ lỗ đông lớn.

Phía tìm vào, ông Nguyễn Thời Linh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 520.900 cp (tỷ trọng 5,92%) và biến thành cổ hủ đông lớn. Trước giao dịch ông Linh không sở hữu cổ phiếu nào. Đàm phán thực hiện ngày 12/12/2019.

Còn ngày 13/12, bà Mai Xuân Hà, nhà đầu tư tư nhân, đã sắm 1.566.058 cp (tỷ trọng 17,8%) và biến thành cổ hủ đông lớn. Trước đàm phán ông Linh không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Tổ chức Vexilla Việt Nam (SVN): Ông Nguyễn Sỹ Cường, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 577.600 cp, giảm lượng sở hữu sau đàm phán xuống 2.100.200 cp (tỷ trọng 10%). Thương lượng thi hành ngày 11/11/2019.

Cũng liên quan tới cũ kĩ phiếu SVN, cùng thời gian, ông Hoàng Thanh Tùng, chủ đầu tư cá nhân, đã sắm 577.600 cp, nâng lượng sở hưu sau thương lượng lên 1.877.400 cp (tỷ lệ 8,94%).

CTCP Trúc thông (TRT): Bà Đặng Việt Phương Anh, con ông Đặng Văn Việt, Chủ tịch HĐQT, hoàn thành thủ tục tìm 1.478.492 cp. Trước đàm phán bà Phương Anh không sở hữu cổ hủ phiếu nào. Đàm phán dự kiến thi hành trong khoảng 20/12/2019 đến 17/1/2020.

Nam Sơn

Theo Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: gia nha dat