Thu tiền dân lập quỹ ngoài ngân sách, ngàn tỷ chi tiêu không khách hàng nào rõ

Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

Quỹ Hỗ trợ việc làm cho ngoài nước có nguồn thu chính yếu trong khoảng đóng góp của các tổ chức và người công tích. Quỹ có tác dụng phát hành, mở rộng thì trường công sức ngoài nước và nâng cao chất lượng nguồn công trạng, hỗ trợ khắc phục không may cho người công sức và công ty, song các hoạt động này hầu như thường có hiệu quả.

Đoàn giám sát Ủy ban thường vụ Quốc hội cho hay, trong giai đoạn 2013-2018, số dư Quỹ từ đầu kỳ là 109 tỷ đồng và thu trong kỳ là 151 tỷ đồng. Thế nhưng, tổng chi trong cả quá trình là rất thấp, chỉ khoảng 62 tỷ đồng.

Đáng nói, hoạt động mở rộng và tạo ra thị trường căn bản là tổ chức hội thảo và chi phí đoàn ra chỉ với tổng số tiền là 225 triệu tiền việt; chi hoạt động huấn luyện gần 4 tỷ đồng; chi hỗ trợ không may hơn 32,5 tỷ đồng.

Thu tiền dân lập quỹ ngoài ngân sách, ngàn tỷ chi tiêu không ai rõ - Ảnh 1.

Các loại quỹ ngoài ngân sách xây dựng phổ thông, hoạt động chưa hiệu quả.

Dường như đó chi công tác tuyên truyền qua cơ quan tạp chí là 13,1 tỷ đồng và chi cho công tác điều hành là 13 tỷ đồng (chiếm khoảng 22% tổng chi).

Quỹ Phòng chống chống thiên tai

Qua giám sát cho thấy, Quỹ này có nguồn thu nhập từ tiền đóng góp yêu cầu hàng năm của các tổ chức kinh tế hạch toán chủ quyền, tổ chức (tính theo tỷ lệ tài sản) và tư nhân (1 ngày công đối với người công huân và 15.000 đồng đối với đối tượng khác) nhằm chi hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai pháp luật tại Luật Phòng, chống thiên tai. Đương nhiên, các pháp luật về nội dung chi của Quỹ trùng với nội dung chi trong khoảng dự phòng ngân sách nhà nước.

Ngoài ra đó, việc qui định đóng góp bắt buộc của Quỹ chưa được sự đồng tình trong khoảng các đơn vị (nhất là tổ chức nước ngoài) và quần chúng ở đầy đủ địa phương. Có địa phương đã tạm dừng khoản thu này, làm tỷ trọng thu thực tại của các địa phương khá thấp so với chiến lược.

Hình như, tỷ trọng và mức thu khăng khăng dẫn đến trạng thái các địa phương có diện tích dân số lớn số thu rất lớn, khi mà các địa phương có vấn đề kiện kinh tế gian khổ, nhiều lần gặp gỡ thiên tai thì số thu hàng năm rất thấp. Trong khi quy định về mức chi đối với Quỹ thấp (dưới 1 tỷ đồng), dẫn đến rất nhiều địa phương có số dư Quỹ khá lớn.

Vì thế, Đoàn giám sát Ủy ban thường vụ Quốc hội kiến nghị Chính phủ cần rà soát, tổng kết bình chọn hiệu quả hoạt động của Quỹ và vấn đề chỉnh hình thức thu, chi bảo đảm phù hợp với thực tại, hạn chế chồng chéo với nhiệm vụ chi từ nguồn ngừa ngân sách hằng năm của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá

Qua giám sát cho thấy, nguồn thu nhập của Quỹ chủ công từ đóng góp đề xuất theo tỷ trọng phần trăm (%) trên giá tính thuế tiêu thụ khác lạ trong khoảng các cơ sở sản xuất, buôn bán thuốc lá. Đây là một khoản thu có tính chất trùng với thuế tiêu thụ đặc biệt tiến công trên doanh thu hàng hóa, dịch vụ.

Hình như, đầy đủ các nhiệm vụ chi của Quỹ trùng lặp với nhiệm vụ chi của NSNN, có 8 trong số 9 nhiệm vụ chi của Quỹ có thể ủy quyền các công ty thuộc Bộ Y tế chấp hành, như công tác truyền thông, xây dựng mô hình điểm, tổ chức cai nghiện, phân tích tác hại thuốc lá,...

Mặt khác, qua giám sát, hoạt động của Quỹ chưa đánh giá được hiệu quả, dư nguồn lớn gây lãng phí nguồn lực xã hội, chưa hấp dẫn được sự đóng góp của các công ty quốc tế như chỉ tiêu đề ra.

Vì thế, Chính phủ cần rà soát, tổng kết bình chọn hiệu quả và sự quan trọng phải tồn tại Quỹ.

Quỹ định hình giá xăng dầu

Đối với Quỹ bất biến giá xăng, số tiền trích Quỹ được để lại tại các doanh nghiệp mối manh buôn bán xăng dầu (mức trích hiện nay là 300 đồng/lít), bản chất là một khoản thu trước của cư dân và doanh nghiệp.

Thu tiền dân lập quỹ ngoài ngân sách, ngàn tỷ chi tiêu không ai rõ - Ảnh 2.

Phổ quát quan điểm bắt buộc bỏ quỹ định hình xăng dầu


Thực tiễn hiện giờ cho thấy, cơ sở vật chất để ổn định giá đã không còn thích hợp (giá cơ sở vật chất dựa trên giá CIF, trong khi đóng chai nội địa đã phục vụ đến 90% yêu cầu, kế bên việc đặt ra lợi nhuận định mức và chi tiêu kinh doanh định mức là phi thị trường). Trong khi các mối manh nhập cảng xăng, dầu đã chấp hành nghiệp vụ hedging (tức thị một mực giá trước để hạn chế tác động giá xăng dầu tăng, giảm).

Việc thu trước của người tiêu xài 300 đồng/lít để tạo Quỹ là khởi thủy gây ra lạm phát thực tại và định kỳ yếu tố chỉnh giá là căn nguyên gây ra lạm phát kỳ vọng. Việc sử dụng Quỹ Định hình giá xăng dầu hiện chưa bảo đảm tính sáng tỏ, công khai, dẫn tới sự phản ứng của người dân. Mặt khác, theo Luật Giá, có 11 mặt hàng thuộc danh mục định hình giá, trong khi chỉ xuất hiện hàng xăng dầu có Quỹ định hình giá là chưa phù hợp.

Vì vậy, Chính phủ cần kiểm tra, tổng kết bình chọn hiệu quả hoạt động của Quỹ và bắt đầu sửa đổi các văn phiên bản quy định có liên quan tới phương pháp tính giá hạ tầng và cơ chế quản lý, sử dụng Quỹ hiệu quả, thích hợp với thực tiễn, đảm bảo công khai, minh bạch.

Quỹ bảo trì các con phố bộ Trung ương

Trong khoảng năm ngân sách 2017, số thu, chi của Quỹ đã được tổng thích hợp vào trong cân đối NSNN ; hằng năm, Quỹ được ngân sách nhà nước cấp bổ sung phần chênh lệch giữa nhiệm vụ chi và nguồn thu (cả thời kỳ ngân sách nhà nước cấp bổ sung 18.020 tỷ đồng, trong đó năm 2017 là 3.700 tỷ đồng, năm 2018 là 3.800 tỷ đồng). Ngoài khoản thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện liên lạc cơ giới con đường bộ (là nguồn thu nhập NSNN theo qui định của Luật phí, lệ phí) và khoản thu từ NSNN bổ sung hằng năm, Quỹ bảo trì tuyến phố bộ không còn nguồn thu nào khác.

Mặt khác, hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì tuyến phố bộ trung ương theo phương thức kiêm nhiệm, khi mà Văn phòng Quỹ không có đủ năng lực để chủ quyền điều hành tổng thể kinh phí bảo trì tuyến phố bộ, nên phải sử dụng các tổ chức trực thuộc Bộ Liên lạc vận chuyển vận để thực hiện các công việc chuyên ngành của Quỹ.

Quỹ cung cấp người nhiễm HIV/AIDS

Diện tích Quỹ nhỏ dại, việc vận động nguồn lực vốn đầu tư hoạt động hạn chế giễu, hoạt động của Quỹ là không đáng kể. Mặt khác, người bị nhiễm HIV/AIDS đã được cung cấp chuẩn y chương trình Bảo hiểm y tế. Trong công đoạn 2013-2018, tổng số tiền thu được bổ sung vào Quỹ chỉ đạt 1,5 tỷ đồng căn bản trong khoảng nguồn cung cấp của các công ty tư nhân (năm 2017 không có nguồn thu nhập), dự định năm 2019 và 2020 Quỹ chỉ chiếm được 20 triệu đồng/năm.

Quỹ kiểm soát an ninh môi trường vn

Nhiệm vụ chi của Quỹ chủ yếu là cho vay lợi nhuận suất khuyến mại, tài trợ, hỗ trợ lãi suất cho các chương trình, dự án, các hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; ký quỹ cu lịc hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; thi hành vài hình thức, chính sách tài chính đối với công trình đầu tư theo cơ chế sản xuất sạch sẽ; cung cấp giá điện gió đối với các dự án điện gió,…

Quỹ có nguồn thu nhập lệ phí bán chứng chỉ giảm phát thải khí nhà kính; dĩ nhiên, theo quy định của Luật phí, lệ phí thì đây là khoản thu của ngân sách nhà nước. Đồng thời, hằng năm NSNN bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường bổ sung cho Quỹ để chi các nhiệm vụ trợ giá điện gió, cung cấp cho các chương trình, dự án, các hoạt động phòng, chống, giải quyết ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường là không phù hợp với quy định của Luật NSNN năm 2015.

Loạt quỹ ở địa phương chưa hiệu quả

Vài Quỹ nguồn vốn khác ở địa phương, như: Quỹ cung cấp tạo ra thích hợp tác thị trấn; Quỹ hỗ trợ nông dân; Quỹ đầu cơ phát hành; Quỹ hỗ trợ phát hành đất; Quỹ bảo lãnh nguồn hỗ trợ,...

Các Quỹ này đều có mục tiêu tầm thường phục vụ cho đầu cơ phát triển kinh tế của địa phương. Việc thành lập nhiều Quỹ, dẫn tới một vài trường hợp chồng chéo tác dụng, trùng lặp về chỉ tiêu, đối tượng dịch vụ, phân tán nguồn lực, hạn giễu cợt phát huy hiệu quả sử dụng.

Theo PV

Vietnamnet


Xem thêm: gia nha dat