TTB, LCG, GTN, SFI, SKG, TMS, CTC, GMC, TAR, KTT: Thông tin đàm phán lượng lớn cổ phiếu

CTCP Cơ quan Tiến Bộ (TTB): Ông Phùng Văn Bộ, Chủ toạ HĐQT, đã tìm 500.000 cp, nâng lượng sở hữu sau đàm phán lên 10.182.897 cp. Giao dịch thi hành theo cách thức thỏa thuận từ 25/11 đến 19/12/2019.

CTCP Licogi 16 (LCG): Ông Phan Ngọc Hiếu, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước đàm phán ông Hiếu sở hữu 5.230.010 cp. Thương lượng dự định chấp hành trong khoảng 30/12/2019 đến 28/1/2020.

CTCP GTNfoods (GTN): CTCP Thực phẩm Sông Tiến thưởng đã bán cục bộ 29 triệu cp (tỷ lệ 11,6%) và không còn là cũ kĩ đông lớn. Thương lượng chấp hành ngày 18/12/2019.

CTCP đại lý vận chuyển vận Safi (SFI): Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ toạ HĐQT, chứng nhận bán 512.000 cp trong tổng số 2,9 triệu cp (tỷ trọng 20,39%) đang sở hữu. Thương lượng dự kiến thực hiện trong khoảng 30/12/2019 đến 30/1/2020.

CTCP Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang (SKG): CTCP Ngao du Hòa Bình vn đã bán toàn bộ 2.065.421 cp (tỷ trọng 3,26%). Giao dịch thực hiện ngày 24/12/2019.

CTCP Transimex (TMS): Quỹ ngoại JWD Asia Holding Private Limited đã sắm 440.304 cp trong tổng số 1 triệu cp hoàn thành thủ tục sắm trước đây, nâng lượng chiếm hữu từ 3.911.901 cp (tỷ lệ 7,13%) lên 4.352.205 cp (tỷ lệ 7,93%). Đàm phán thực hiện ngày 21/11/2019.

CTCP Gia Lai CTC (CTC): Ông Mai Văn Huấn, Thành viên HĐQT, đã bán toàn thể 346.524 cp (tỷ lệ 3,94%). Giao dịch chấp hành trong khoảng 11/12 tới 12/12/2019.

CTCP Garmex Sài Gòn (GMC): Ông Lâm Tử Thanh, Thành viên H ĐQT, đã kiếm được chuyển nhượng 1.004.662 quyền mua trong đợt Garmex sản xuất cổ lỗ phiếu chào bán cho cổ lỗ đông hiện hữu, nâng lượng sở hữu sau khi thực hiện quyền tậu từ 940.596 cp (tỷ lệ 5,26%) lên 1.913.224 cp. Thương lượng thực hiện ngày 25/12/2019.

Cũng can hệ đến cũ rích phiếu GMC, cùng thời điểm, Công ty TNHH Tân Á đã chuyển nhượng 502.331 quyền mua. Trước thương lượng tổ chức kinh doanh Tân tam Á chiếm hữu 502.331 cp. Công ty TNHH Thương nghiệp Á Châu đã chuyển nhượng 502.331 quyền sắm. Trước thương lượng công ty Thương mại Á Châu sở hữu 502.331 cp.

CTCP Nông nghiệp công nghiệp cap Trung An (TAR): Bà Trương Thị Thanh Ngọc, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 150.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dich xuống 3.109.000 cp (tỷ trọng 8,88%). Thương lượng thi hành ngày 20/12/2019.

CTCP Đầu cơ trang bị và Xây lắp Thiên Trường (KTT): Ông Nguyễn Phi Hùng, thành viên BKS, đã bán tổng thể 100.000 cp (tỷ lệ 3,38%). Thương lượng thực hiện trong khoảng 12/12 đến 20/12/2019.

Mạnh Linh

Theo Trí thức trẻ


Có thể bạn quan tâm: dịch vụ bất động sản