Bộ Xây dựng tìm hiểu đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Nhà đất - CafeLand.Vietnam

Văn phòng chính phủ vừa có công văn gửi ba bộ và UBND TP.HCM về giải quyết những bất cập trong giao dịch BĐS.

Theo đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Xây đắp chủ trì, phối phù hợp các bộ, ngành nghề, địa phương rà soát, tổng kết, phân tích đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, Luật Nhà ở năm 2014.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ TN&MT nghiên cứu trong giai đoạn hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số vấn đề của Luật Đất đai năm 2013.

Giao Bộ Tư pháp phân tích sửa đổi, bổ sung các quy định về của luật pháp nhằm giải quyết vướng bận rộn liên quan đến công chứng, chứng nhận, hoàn thành thủ tục đàm phán bảo đảm.

Trước đây, UBND TP.HCM, Bộ Xây dựng, Tư pháp, TN&MT, Nhà băng Nhà nước vn đều có công văn quan niệm về khắc phục những bất cập trong đàm phán bất động sản.  


Xem nhiều hơn: bat dong san