Chi phí hoạt động gấp đôi, lãi Vietcombank quý IV/2019 giảm 16%

Theo BCTC thích hợp nhất quý IV/2019, Vietcombank ( HoSE: VCB ) ghi nhận lợi nhuận thuần 8.640 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động phục vụ tăng 14% lên 885,8 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần trong khoảng hoạt động buôn bán ngoại hối 842,6 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu hoạt động trong kỳ đạt 10.657 tỷ đồng, tăng 12%. Tất nhiên, chi phí hoạt động tăng gấp đôi lên 3.186 tỷ đồng khiến cho lợi nhuận thuần trước trích lập giảm 17% xuống 7.481 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế giảm 16% còn 5.510 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ hủ đông ngân hàng mẹ giảm tương đương, còn 4.397 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động gấp đôi, lãi Vietcombank quý IV/2019 giảm 16% - Ảnh 1.

BCTC Vietcombank. Doanh nghiệp: tỷ đồng.

Chi tiêu hoạt động trong năm tăng 16% lên 15.819 tỷ đồng. Riêng chi tiêu viên chức tăng 13% ở mức 8.668 tỷ đồng.Lũy kế năm 2019, Vietcombank lãi thuần 34.577 tỷ đồng, tăng 22% so với 2018. Lãi thuần trong khoảng hoạt động dịch vụ tăng 27% lên 4.309 tỷ đồng. Lãi thuần trong khoảng hoạt động ngoại ăn năn cũng cao hơn 49% đạt 3.378 tỷ đồng.

Lãi thuần trước trích lập đạt 29.913 tỷ đồng, tăng 17%. Chi tiêu ngừa không may giảm 8% còn 6.790 tỷ đồng đẩy lợi nhuận trước thuế tăng 27%, lên 23.122 tỷ đồng, tương đương 115% chiến lược năm. Lãi sau thuế cũ rích đông tổ chức kinh doanh mẹ đạt 18.513 tỷ đồng, tăng 27%.

Tổng của cải ở mức 1,22 triệu tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 17% lên 724.290 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 0,97%  đầu năm xuống còn 0,78%. Tiền gửi đối tượng mua hàng là 928.413 tỷ đồng, tăng 16%.

Ngân hàng đang hữu dụng nhuận sau thuế chưa phân phối 33.669 tỷ đồng, bên cạnh thặng dư vốn cũ rích phần 4.995 tỷ đồng và quỹ của doanh nghiệp nguồn vốn vay hơn 9.443 tỷ đồng.

Theo Lê Hải

NDH


Xem nhiều hơn: mua nha