Chứng khoán HSC: Lợi nhuận quý 4 tăng 77%, cả năm vẫn giảm 36% xuống 433 tỷ đồng

Tổ chức kinh doanh Cũ kĩ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã cổ lỗ phiếu HCM – HOSE) lên tiếng Kết quả Buôn bán quý 4.2019 và lũy kế cả năm 2019.

Xong xuôi quý 4.2019, HSC đạt doanh thu hơn 408 tỷ đồng, vững mạnh 1,6% so với cùng kỳ quý 4.2018 khi mà chi phí giảm 18,2% từ 313 tỷ đồng xuống 256 tỷ đồng. Lãi sau thuế đạt 127 tỷ đồng, lớn mạnh mạnh 76,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Về thanh khoản hoạt động mua bán, trị giá đàm phán nhàng nhàng hàng ngày trong Quý 4.2019 đạt 4.837 tỷ đồng cải thiện hơn so với 3 quý lúc trước. Tính thông thường cả năm 2019, thanh khoản làng nhàng đạt 4.650 tỷ đồng/ngày, giảm 29% so với năm 2018 ở mức 6.536 tỷ đồng/ngày và bằng 72% mức hy vọng hoạt động mua bán trong ý tưởnrg 2019 của HSC.

Lũy kế cả năm 2019, HSC ghi nhận thu nhập thuần 1.262 tỷ đồng, giảm 26% so với cả năm 2018 và xong xuôi 76% ý tưởnrg. Lãi sau thuế lũy kế cả năm 2019 đạt 432 tỷ đồng, giảm 36% so với năm 2018, kết thúc 64% chiến lược cả năm 2019 được Đại hội Cũ kĩ đông phê chuẩn vào 04 tuần 04.2019.

Mức thu nhập trên vốn cổ hủ phần bình quân (ROAE) là 11.7%. Doanh thu trên một cổ phiếu (EPS) năm 2019 đạt 1,596 đồng/cổ hủ phiếu. Kết thúc năm 2019, tổng của nả của HSC đạt 7,489 tỷ đồng, tăng 42% so với tổng của nả tại ngày 31/12/2018. Chỉ số Chi phí/thu nhập thuần năm 2019 là 58% so với mức 51% trong năm 2018.

Chứng khoán HSC: Lợi nhuận quý 4 tăng 77%, cả năm vẫn giảm 36% xuống 433 tỷ đồng - Ảnh 1.
Chứng khoán HSC: Lợi nhuận quý 4 tăng 77%, cả năm vẫn giảm 36% xuống 433 tỷ đồng - Ảnh 2.

Doanh thu và chi phí của 2 năm được ghi giảm đi khoản lỗ của hoạt động tự doanh lần lượt là 300 tỷ đồng trong năm 2019 và 650 tỷ đồng trong năm 2018 (chỉ tiêu 21 trong Thông báo kết quả hoạt động) cho mục đích so sánh.

Kết quả kinh doanh của các mảng buôn bán chính: môi giới, cho mượn ký quỹ, tự doanh, và trả lời nguồn vốn doanh nghiệp trong năm 2019 như sau:

Thu nhập từ nghiệp vụ môi giới đạt 478 tỷ đồng, giảm 37% so với năm 2018 và chiếm đoạt 38% tổng doanh thu của HSC. Thu nhập môi giới giảm căn bản do trị giá thương lượng toàn hoạt động mua bán giảm 29% so với năm 2018 và phân khúc môi giới chứng khoán hạ tầng của Khối khách hàng tư nhân HSC giảm từ mức 9.7% xuống 8.3% do HSC không tham gia cho vay ký quỹ cho các mã không thỏa chỉ tiêu margin do HSC đòi hỏi. Trong bối cảnh khó khăn, Khối khách hàng công ty HSC vẫn duy trì được vị trí đứng đầu với thị phần đạt 26% tổng giao dịch nước ngoài toàn thị trường. Kết thúc năm 2019, HSC đạt phân khúc 10.54%, duy trì địa điểm thứ 2 toàn thị trường.

Doanh thu từ các hoạt động cho mượn ký quỹ đạt 496 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ và chiếm 39% tổng doanh thu HSC. Ngay trong khoảng đầu năm 2019, Ban Vấn đề Hành đã chủ trương ưu tiên sản xuất phân khúc tham gia hàng ngũ các cũ rích phiếu phục vụ các chỉ tiêu: tình hình vốn đầu tư lành mạnh, vốn hóa lớn, thanh khoản cao và được xếp trong danh mục được HSC cho vay margin. Trong năm 2019, thị phần của các hàng ngũ cổ phiếu này vẫn duy trì tốt và không có rủi ro nào phát sinh.

Thu nhập từ mảng tư vấn nguồn vốn doanh nghiệp đạt 53 tỷ đồng, giảm 55% so với năm 2018. Trong năm 2019, các đàm phán trả lời tập trung vào sản xuất trái khoán cho các doanh nghiệp và đáng xem xét với vụ mua bán tư vấn thành công chào mua công khai cổ hủ phiếu GTN cho Vinamilk.

Doanh thu thuần trong khoảng hoạt động dân doanh đạt 222 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2018. 

Công bố tài chính

Trường An

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: mua nha