Hỏi về việc cấp sổ đỏ cho đất sắm giấy viết tay từ năm 1996 - CafeLand.Vietnam

Mái ấm tôi có sắm một mảnh đất 2.500 m2 trong khoảng năm 1996 có giấy viết tay, đến năm 2004 được cấp giấy đủ điều kiện quyền dùng đất, nhưng cấp phường chỉ đưa cho giấy phô tô giấy đủ điều kiện quyền sử dung đất.

Tới năm 2019, mái nhà tôi mới đi lấy sổ nhưng năm 2014 UBND thị trấn lại cấp sổ đỏ mảnh đất nhà tôi cho người chủ cũ đã bán mảnh đất cho gia đình tôi. Mảnh đất này nhà tôi đã xây nhà và trồng cây được 21 năm. Xin hỏi, giờ giải quyết như thế nào?

Trạng sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ti Luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội giải đáp:

Theo tin tức bạn cung cấp, gia đình bạn mua đất từ năm 1996, vì vậy, thời gian gia đình bạn mua đất sẽ áp dụng pháp luật tại Luật đất đai năm 1993 sửa đổi bổ sung 1998 pháp luật Điều 31

1- Hồ sơ biến đổi quyền dùng đất ở nông thôn khiến tại Uỷ ban nhân dân xã; ở thị trấn khiến tại Uỷ ban quần chúng. # thị xã, huyện, thị phường, đô thị thuộc tỉnh giấc.

2- Giấy tờ chuyển nhượng quyền dùng đất ở nông thôn làm tại Uỷ ban dân chúng quận; ở thị trấn làm cho tại Uỷ ban nhân dân thức giấc, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nếu như UBND phường lại cấp Giấy đủ điều kiện mảnh đất này cho mái ấm đã bán mảnh đất là trái với qui định pháp luật vì cấp Giấy đủ điều kiện thời điểm đó là do UBND huyện cấp. Cho nên, Nhân tố 106. Đính chính, thu hồi Giấy đủ điều kiện đã cấp

2. Nhà nước thu hồi Giấy đạt yêu cầu đã cấp trong các trường phù hợp sau đây:

d) Giấy đủ điều kiện đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường phù hợp người được cấp Giấy đạt yêu cầu đó đã thực hiện chuyển quyền dùng đất, quyền sở hữu của nả gắn liền với đất theo qui định của pháp luật đất đai.

Nếu có mâu thuẫn về giấy đạt yêu cầu quyền dùng đất bạn có thể khởi kiện tại Toà án nhân dân nơi có BĐS.

CafeLand hòa hợp cùng Công ty Luật TNHH Đức An

Tham khảo thêm: dat xanh