Hơn 8.200 tổ chức xây dừng mới trong tháng đầu năm 2020 - CafeLand.Việt Nam

CafeLand - Trong bốn tuần 1/2020, cả nước có 8.276 doanh nghiệp kiến thiết mới với số vốn chứng nhận là 267.200 tỉ đồng.

Theo Tổng Cục Báo cáo, trong bốn tuần 1/2020, cả nước có 8.276 tổ chức xây đắp mới với số vốn đăng ký là 267.200 tỉ đồng.

Có 5 lĩnh vực có số doanh nghiệp xây dựng mới tăng so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: đóng chai phân phối điện, nước, gas tăng 8,6%; tin tức và truyền thông tăng 8%; công nghệ, công nghệ, phục vụ giải đáp, kiến tạo, lăng xê và chuyên môn khác tăng 4,6%; giáo dục, đào tạo tăng 2% và dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 0,2%.

Cũng trong bốn tuần 1/2020, số doanh nghiệp chứng nhận nhất thời dứt buôn bán có thời hạn là 11.702 tổ chức, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp dứt hoạt động chờ khiến cho giấy má giải tán là 5.555 tổ chức.

Nguyễn Văn

Tham khảo thêm: dịch vụ bất động sản