Một vài thống kê kinh tế và phố hội cơ bản vietnam 2019 - CafeLand.Vn

CafeLand - Theo thống kê của Tổng cục Báo cáo, kinh tế vn đạt kết quả tích cực trong năm 2019 với tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 6,8%, nợ công giảm gần 8 điểm % GDP so với năm 2016 và thương mại thặng dư liên tiếp bốn năm qua.

Dưới đây là số liệu thống kê một số mục tiêu kinh tế, phố hội cơ bản của vietnam trong những năm qua.


Xem tại: dịch vụ nhà đất