Ngân hàng Phiên bản Việt lợi nhuận trước thuế 158 tỷ đồng trong năm 2019, vững mạnh 36%

Nhà băng TMCP Bạn dạng Việt (Vietcapital Bank) vừa lên tiếng báo cáo nguồn vốn năm 2019 trước kiểm toán.

Theo đó, kết thúc 2019, Vietcaptial Bank đạt được gần như các chỉ tiêu kinh doanh đặt ra và tăng so với năm 2018. Tổng của nả tại thời gian 31/12 đạt hơn 51.800 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cuối năm 2018. Dư nợ cho vay đối tượng mua hàng tăng 14,2% đạt hơn 33.542 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Tiền gửi của đối tượng mua hàng đạt 35.218 tỷ đồng, tăng 5,1% khi mà phát triển hồ sơ có giá đạt hơn 2.450 tỷ đồng – so với chỉ 10 tỷ đồng vận động được của năm 2018. Tổng vận động vốn của ngân hàng đạt 37.670 tỷ đồng, tăng 12,4%.

Trong hoạt động, các tiêu chí đều tăng cường. Thu nhập lãi thuần năm 2019 tăng 16,5%, lợi nhuận thuần từ phục vụ tăng 15,2%, kinh doanh ngoại hối tăng 13%, hoạt động khác tăng hơn 15% và khác lạ chứng khoán đầu tư tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2018.

Tổng lãi từ hoạt động kinh doanh của Vietcapital Bank năm 2019 trước dự phòng không may đạt 268 tỷ đồng, tăng 10%. Sau khi trích lập ngừa (thấp hơn năm 2018), lãi trước thuế đạt 158 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2018. Lãi sau thuế tăng 34% đạt 126 tỷ đồng.

Nhà băng cho nhân thức một trong các điểm thu hút quan trọng trong hoạt động năm 2019 mới đây đó chính là việc đẩy nhanh tốc độ tiến bộ hóa, thay đổi hưởng thụ đối tượng mua hàng phê duyệt việc xây dựng mới nhà băng số với hàng loạt các công trình và luôn tiện ích.

Ngoài ra nhà băng cũng đã xong xuôi sớm Basel II, biến thành 1 trong 18 nhà băng đã phục vụ chuẩn Basel II trước hạn trong năm 2019. Theo dự định trong quý 1/2020 ngân hàng này sẽ chấm dứt tất toán các số tiền phải thanh toán xấu đã bán cho VAMC.

H. Kim

Theo Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: dịch vụ bất động sản