Ngày 3/3: Hội thảo “Thúc đẩy không gian kinh doanh và hệ sinh thái thành lập công ty để khởi nghiệp thông minh TP.HCM” - CafeLand.Vietnam

CafeLand - Theo thông tin từ UBND TP.HCM, ngày 3/3 đến đô thị sẽ công ty Hội thảo quốc tế “Thúc đẩy môi trường buôn bán và hệ sinh thái thành lập công ty để khởi nghiệp thông minh TP.HCM.

Vị trí tổ chức hội thảo tại nơi nghỉ ngơi Rex, số 141 Nguyễn Huệ, phố Bến Nghé, thị xã 1.

Hội thảo nhằm chuẩn y việc thúc đẩy không gian buôn bán đối mới thông minh đế hỗ trợ hoàn thành và tạo ra hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thị trấn.

Đồng thời tìm kiếm biện pháp xây dựng TP.HCM biến thành đô thị thành lập công ty để khởi nghiệp sáng tạo.

Diệu Trang

Đọc thêm: mua dat