Nghệ An quy hoạch xây đắp mới 8 khu dịch vụ thương mại - CafeLand.Việt Nam

CafeLand - UBND tỉnh giấc Nghệ An vừa phê ưng chuẩn quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phố Nghi Ân, đô thị Vinh với diện tích gần 1.000ha.

Tuyến đường 46, thị trấn Nghi Ân.

Theo phê duyệt, niên độ quy hoạch đến năm 2030, gồm các khu tính năng chính như khu dân cư, thương nghiệp phục vụ, khu hành chính, văn hoá và các tòa tháp công cộng cấp phường, đô thị.

Khu vực lập quy hoạch có dân số tình trạng là 9.210 người, dân số khu vực dự đoán đến năm 2030 là 13.300 người. Tổng quy mô khu đất quy hoạch 872,5ha.

Trong đó, đất tòa tháp công cộng 16,59ha; đất giáo dục 52,82ha; đất cơ quan tổ chức 10,38ha; đất thương mại phục vụ 15,63ha; đất ở cư dân 309,59ha; đất cây trồng 7,6ha; đất quốc phòng 17,64ha; đất phi trường Vinh mở rộng 182,68ha, còn lại là các diện tích đất khác.

Riêng đối với khu thương mại dịch vụ, chợ Nghi Ân được quy hoạch tăng cấp mở mang thành chợ và trọng điểm thương mại của khu vực diện tích 2,21ha; mật độ xây đắp trong khoảng 55-60 %; tầng cao trong khoảng 1-6 tầng.

Quy hoạch xây dựng mới 8 khu phục vụ thương nghiệp bám tuyến phố Quốc lộ 46 và các trục đường quy hoạch phân khu trong khoảng 18-35m. Tổng diện tích là 10,86ha; mật độ xây dựng trong khoảng 50-70%; tầng cao trong khoảng 3-6 tầng.

Đối với khu ở dân cư, khu dân cư tình trạng và các khu quy hoạch cư dân mới có tổng diện tích 304,32ha.

Tầng cao tối đa với các lô đất bám trục con đường dưới 15m là 4 tầng; trên 15m là 6 tầng. Mật độ xây đắp trong từng lô đất xây đắp nhà ở thấp tầng từ 80-90%.

Khu ở hỗn hợp gồm công trình nhà đất cao tầng, thấp tầng liên minh dịch vụ thương nghiệp, được sắp xếp phía Tây Nam khu quy hoạch bám trục các con phố quy hoạch 24m, quy mô 5,27ha; mật độ xây đắp trong khoảng 45-60%; tầng cao trong khoảng 3-10 tầng.

Riêng nhà ở chung cư không quy hoạch xen lẫn trong các khu dân cư hiện hữu khi chưa đáp ứng chứng nhận cơ sở khoa học.


Xem nhiều hơn: dat xanh