Nhà máy Đạm Ninh Bình và Đạm Hà Bắc liên tục gặp mặt sự cố

Cụ thể, trong 04 tuần 1/2020, Nhà máy Đạm Ninh Bình đã đa dạng lần chạm chán sự cố (ít tác động đến vận hành của cục bộ chuỗi hệ thống) khi đang hoạt động. Cụ thể, xưởng urê phải chấm dứt máy 3 lần tương ứng 3,58 ngày, xưởng NH3 ngừng máy một lần tương ứng 0,4 ngày). Do các sự cố xảy ra, nhà máy Đạm Ninh Bình đã phải giảm vận tải xuống 75% nhị lần do dừng máy xưởng urê khi mà bồn Amoniac ở mức cao và một lần do dừng máy xưởng Amoniac.

Các công bố cáo của Vinachem gửi Bộ Công Thương cho thấy, xưởng amoniac dừng máy một lần do Trip K441 khi van 12LV235 bị lỗi bộ định vị. Còn xưởng urê dừng máy 3 lần trong đó một lần do độ rung máy nén K101 tăng cao 73 µm và các con phố tuần hoàn bơm P105 rò lớn. Một lần khác do thiếu CO2 đầu tham gia cho máy nén K101 khi van 12LV235 bị lỗi bộ định vị và  một lần do độ rung máy nén K101 tăng cao. Ngoài ra, đầu đốt than xưởng Khí hóa của nhà máy cũng phải dừng 4 lần.

Công trình Nhà máy Đạm Hà Bắc cũng gặp gỡ sự cố thủng màng tại khu vực lò shell và công ti đã chủ động nhân tố chỉnh và chấm dứt chuỗi hệ thống trong khoảng ngày 20/1. Đến ngày 26/1 (mùng 2 Tết) mới vận hành chạy lại lò khí hóa và có item trong khoảng  ngày 28/1 (mùng 4 Tết).

Theo thông báo của các công ty, các sự cố không gây tác động tới con người, công ti chủ động xử lý được sự cố với chi tiêu thấp. Tuy nhiên, việc dứt máy 7 ngày đã làm giảm sản lượng đóng gói, nảy sinh chi tiêu phát động lại hệ thống.

Theo Phạm Tuyên

Tiền phong


Có thể bạn quan tâm: dịch vụ nhà đất