Đồng Nai: Định giá đất thu hồi xây dựng đường Phước Bình - CafeLand.Việt Nam

CafeLand – Quy mô đất được định giá là khoảng 43.778,1m2 tại xã Phước Bình và xã Phước Thái, huyện Long Thành.

UBND tỉnh giấc Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 165/QĐ-UBND về việc phê phê chuẩn giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất chấp hành dự án đầu tư xây đắp con đường Phước Bình đoạn trong khoảng quốc lộ 51 đến Khu kĩ nghệ Phước Bình tại phường Phước Bình và phường Phước Thái, quận Long Thành.

Diện tích đất được định giá là khoảng 43.778,1m2 tại thị trấn Phước Bình và xã Phước Thái, thị xã Long Thành.

Địa điểm, nhãi con giới khu đất được giới hạn theo tờ trích lục và đo chỉnh lý bạn dạng đồ địa chính khu đất số 751, 753, 754, 755, 756, 757, 758, tỷ trọng 1/1.000 do Văn phòng Hoàn thành thủ tục đất đai - chi nhánh Long Thành thực hiện ngày 24-1-2018, Văn phòng Chứng nhận đất đai tỉnh giấc kiểm tra nội nghiệp ngày 24/1/2018.

Chi tiết, đất ở thị trấn Phước Bình được chia 7 đoạn, tùy địa điểm từng đoạn, loại đất, trục đường, vị trí mà giá đất được định giá từ 750 ngàn tới 12,885 triệu đồng/m2. Đất ở phường Phước Thái được chia khiến 3 đoạn, tùy tham gia vị trí từng đoạn, loại đất, tuyến phố, vị trí mà đất được định giá nao núng trong khoảng 1,043-12,885 triệu tiền việt/m2.    

Nguyễn Văn

Đọc thêm: dat xanh