Quảng Nam: Chuẩn y quy hoạch 1/500 Khu đô thị Smart City Quảng Nam - CafeLand.Việt Nam

CafeLand - UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê chuẩn quy hoạch cụ thể xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thành phố Smart City Quảng Nam tại Thị trấn mới Điện Nam - Điện Ngọc, phố Điện Dương, thị phố Điện Bàn.

Theo quy hoạch, Khu thị trấn Smart City Quảng Nam có tổng diện tích khoảng 23,3 ha, quy mô dân số khoảng 2.544 người. Dự án do Công ty TNHH MTV Smart City khiến cho chủ đầu tư.

Cơ cấu sử dụng đất Khu đô thị Smart City Quảng Nam được quy hoạch chi tiết như sau:

Đất công trình công cộng có diện tích 24.466,6 m2;

Đất thương nghiệp dịch vụ có quy mô 2.612 m2;

Đất chia lô có diện tích 64.631,1 m2 gồm 20 lô liên kế;

Đất cây xanh có diện tích 48.670,2 m2 gồm cây xanh khu ở 19.680,2 m2 và cây xanh đô thị 28.990 m2;

Đất hạ tầng kỹ thuật có quy mô 94.619,8 m2.

Tiêu chí dùng đất: Đất cây cỏ lực lượng nhà ở đạt khoảng 7,7 m2/người; Đất công cộng hàng ngũ nhà ở đạt khoảng 2,3 m2/người; Đất ở mới đạt khoảng 25,4 m2/người; tỷ trọng đất ở mới đạt khoảng 35% trên diện tích lập quy hoạch (không bao gồm diện tích đất công cộng thị trấn và cây cối đô thị).

Khu thành phố Smart City Quảng Nam có phía Đông giáp đất quy hoạch, phía Tây giáp Cụm công nghệ Nam Dương, phía Nam giáp đất quy hoạch và phía Bắc giáp dự án Khu thị trấn Tân Khang.

Được nhân thức, vào năm 2017, Khu thành phố Smart City Quảng Nam được thông báo ra thị trường với vốn đầu cơ là 160 tỷ đồng do Tổ chức kinh doanh Đất Xanh Miền Trung đầu tư. Công ti TNHH MTV Smart City hiện là công ty thành viên thuộc Đất Xanh Miền Trung.


Có thể bạn quan tâm: dat xanh