Thay đổi tư duy, hiểu kịp thời, tận dụng hiệu quả thời cơ phát hành

"Đổi mới tư duy, hiểu kịp thời, tận dụng hiệu quả các thời cơ để sản xuất" là tựa đề bài viết của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng bỏ ra riêng cho cuốn sách "Dự đoán 2020: Tiêu diệt/Tái thiết" do TTXVN xuất bạn dạng, tậu bạn dạng quyền nội dung của doanh nghiệp truyền thông quốc tế Project Syndicate.

VietnamPlus trân trọng trình bày cùng độc giả toàn văn bài viết:

Năm 2019 là năm thứ 2 liên tiếp Việt Nam thi hành kế hoạch sản xuất kinh tế-xã hội đạt kết quả trọn vẹn, kết thúc toàn cục 12/12 chỉ tiêu chính yếu Quốc hội giao.

Tất nhiên, bối cảnh năm 2020 dự đoán còn rộng rãi tinh vi, không dễ dàng lường, nhân tố dễ dãi, gian truân đan xen, nhiệm vụ, tiêu chí đặt ra trong năm là rất nặng vật nài.

Để giải quyết được chỉ tiêu trong năm 2020, trước hết, phải lấy phát hành với tốc độ cao và vững bền dựa cơ bản tham gia kỹ thuật, kĩ nghệ và thay đổi thông minh; phải chủ động, hăng hái tham gia cuộc Cách mệnh công nghiệp lần thứ tư gắn với công đoạn hội nhập quốc tế, đổi mới tư duy và hành động, nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội để tạo ra.

Những thắng lợi kinh tế-xã hội

Năm 2019 các kết quả kinh tế nổi bật đat được đó là duy trì nền tảng, giữ vững bất biến kinh tế vĩ mô trong bối cảnh khu vực và quốc tế cô động mạnh; phát triển khá cao; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; các phẳng phiu lớn của nền kinh tế tiếp tục được củng cố, mở mang.

Cơ cấu lại nền kinh tế bản chất hơn; trong bối cảnh gian nan các cấp, lĩnh vực cơ bản vẫn tạo ra bất biến, tích cực; đóng gói công nghệ tăng cường, nhất là công nghệ sản xuất, chế tạo kiểm soát vai trò động lực xúc tiến lớn mạnh kinh tế; nông nghiệp tương đối định hình; trong đó xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt trội; khu vực phục vụ duy trì đà tăng khá cao.

Bên cạnh đó, không gian buôn bán tiếp diễn được cải thiện, gian truân được tháo dỡ gỡ, thủ tục hành chính được cắt, giảm, dễ chơi hóa, góp phần cung cấp tổ chức tiết giảm chi tiêu, tiếp xúc hoạt động mua bán và nguồn lực, xúc tiến ý thức thành lập công ty để khởi nghiệp, đổi mới thông minh, sản xuất các mô phỏng mới. Tổ chức chứng nhận kiến tạo mới năm sau cao hơn năm trước.

Theo bình chọn của Diễn đài Kinh tế Thế giới, Việt Nam lần trước tiên vươn lên trong nửa trên của bảng xếp hạng quả đât, xếp hạng 67/141 nền kinh tế (tăng 10 bậc so với năm 2018) và xếp thứ 8 trong số các nền kinh tế tốt nhất quả đât để đầu tư (tăng 15 bậc so với năm 2018).

Chủ quyền, độc lập, hoàn toản bờ cõi nước nhà được kiểm soát, vị thế, uy tín, vai trò của Nước nhà được chắc chắn và nâng cao. vietnam ngày càng giành được sự ủng hộ, bình chọn cao của số đông quốc tế.

Tôi nhấn mạnh 3 căn nguyên để giải quyết được những thắng lợi trong năm 2019 , bao gồm: thừa hưởng và phát huy những thành tựu to lớn, cần thiết, có ý nghĩa lịch sử gần 35 năm đổi mới, những kết quả vừa đủ đã làm được trong 3 năm 2016, 2017 và 2018 và kiểm soát không gian tự do, bất biến để tạo ra.

Sự liên hiệp, hợp nhất, nỗ lực quyết tâm, chung sức, tầm thường lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; phát huy toàn vẹn, chính xác vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, quyền khiến chủ của dân chúng; sự đồng tâm đồng tình của cả chuỗi hệ thống chính trị, của toàn phố hội; sự phối đoàn kết nhịp nhàng, đồng bộ, hiệu quả hơn của cả hệ thống chính trị trong chỉ huy, lãnh đạo, công ty khai triển các Quyết nghị của Đảng, Quốc hội và sự lãnh đạo quyết liệt của Chính phủ đã giải quyết kịp thời, hiệu quả các nhân tố đặt ra trong quá trình sản xuất, cải thiện mạnh bạo không gian buôn bán, đáp ứng trông chờ của phố hội.

Trục đường lối, chính sách đối ngoại đúng đắn của vn nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao của đồng đội quốc tế, tranh thủ được các cơ hội đem đến trong công đoạn hội nhập và hạn nhạo báng những rủi ro, tranh chấp có thể xảy ra trong quá trình sản xuất quốc gia.

Trong chiến thắng tầm thường của cả nước, Bộ Chiến lược và Đầu tư với vai trò là tập đoàn tham mưu kế hoạch, tổng thích hợp đánh giá bình thường các chính sách phát hành kinh tế-xã hội đã luôn quán triệt thâm thúy và bền chí ý thức cải cách, đổi mới, cố gắng bứt phá, phát huy trí tuệ số đông, thực hiện và chấm dứt các nhiệm vụ đề ra với nỗ lực cao nhất, nhất là trong công việc tham mưu tổng hợp về thể nhạo báng, chế độ, chế độ phát hành kinh tế-xã hội, luôn đi đầu trong công cuộc canh tân, đổi mới, xây đắp Chính phủ thiết kế.

Cần các động lực cho lớn mạnh

Bối cảnh năm 2020 dự báo còn đa dạng phức hợp, không dễ dàng lường, nhân tố tiện lợi, khó khăn đan xen, nhiệm vụ, tiêu chí đặt ra trong năm 2020 là rất nặng nề hà.

Quyết nghị số 85/2019/QH14 về chiến lược tạo ra kinh tế-xã hội 2020 đã được Quốc hội chuẩn y, đề ra 12 tiêu chí cơ bản như tổng item trong nước (GDP) tăng khoảng 6,8%; vận tốc tăng giá tiêu xài (CPI) bình quân dưới 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%; tỷ trọng nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; tổng vốn đầu cơ phát hành toàn xã hội khoảng 33-34% GDP; tỷ trọng hộ có năng lực tài chính thấp (theo chuẩn có điều kiện kinh tế eo hẹp tiếp cận đa chiều) giảm 1-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%...

Để thực hiện chiến thắng Quyết nghị trên của Quốc hội, hiện thời, Bộ Kế hoạch và Đầu cơ đang phối phù hợp các Bộ, lĩnh vực, tổ chức can hệ tham mưu Chính phủ xây dựng Quyết nghị số 01/NQ-CP về những giải pháp căn bản thi hành chiến lược phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 với các nhiệm vụ, biện pháp cốt yếu để cụ thể hóa 11 nhóm nhiệm vụ, biện pháp tại Nghị quyết số 85/2019/QH14 của Quốc hội và các tiêu chí ngành, lĩnh vực để quyết tâm chấp hành, các nhiệm vụ trung tâm của các cơ quan thi hành trong năm, phương thức và kịch bạn dạng quản lý của Chính phủ nhằm đạt tiêu chí đề ra.

Theo tôi, chúng ta cần quyết liệt đổi mới và cải cách hiệu quả hơn nữa để khơi thông thể dè bỉu, nguồn lực cho sản xuất; tiếp diễn xây đắp, hoàn thiện hệ thống quy định theo hướng đồng bộ, tiến bộ, phục vụ đòi hỏi hội nhập; tổ chức thực thi pháp luật nghiêm minh; dồn vào một chỗ giữ bất biến kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các bằng phẳng lớn, tạo nền móng cho phát triển nhanh và bền vững; tiếp diễn cải thiện rõ rệt môi trường đầu cơ, buôn bán bình đẳng, thông thoáng, dễ ợt, tăng năng lực khó khăn non sông.

Trong khi đó, cần đẩy nhanh tiến độ thi hành, phấn đấu hoàn thành các công trình quan trọng tổ quốc, tòa tháp trọng điểm; phát huy vai trò đầu tàu của các vùng kinh tế trọng điểm, các thành phố lớn... sẽ giúp cho các động lực phát triển của nền kinh tế tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực.

Cùng với nền móng vĩ mô bình ổn, với môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng và sự cố gắng không xong xuôi của các tổ chức để cải cách, đổi mới, tập trung tham gia việc túa gỡ gian truân, vướng bận bịu, nhất là về thể chế nhạo, là nhân tố kiện thuận tiện khuyến khích các nhân tố kinh tế phấn khởi, tăng thêm đầu cơ, sản xuất, sản xuất những năng lực mới tăng thêm cho nền kinh tế, giúp thi hành chiến thắng Ý tưởnrg sản xuất kinh tế-xã hội năm 2020.

Để thực hiện hiệu quả các giải pháp nêu trên, theo tôi cần có sự phối liên minh nhịp nhàng, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa giữa các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Chiến trường tổ quốc cùng sự đồng thuận, tầm thường tay của toàn thể quần chúng để cùng khơi dậy ý thức yêu nước, kiêu hãnh, ý chí, bản lĩnh, khát vọng con người Việt Nam để vượt qua gian truân, thực hiện thành công chiến lược năm 2020 và 5 năm 2016-2020, tạo đà xây dựng tổ quốc phát triển, giàu mạnh và thịnh trị trong những năm đến.

Trước nhất, phải lấy “phát triển với tốc độ cao và vững bền dựa chủ chốt vào công nghệ, công nghiệp và đổi mới thông minh ; phải chủ động, tích cực nhập cuộc cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với thời kỳ hội nhập quốc tế, thay đổi tư duy và hành động, hiểu kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội để tạo ra;” tiếp theo, “lấy hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể dè bỉu kinh tế hoạt động mua bán xác định phương hướng thị trấn hội chủ nghĩa trọn vẹn, đồng bộ, văn minh, hội nhập và thực thi qui định hiệu lực, hiệu quả là điều kiện tiên quyết để xúc tiến phát hành non sông.”

Và khác biệt là khiến sao để khơi dậy khát vọng dân tộc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng quốc gia phát hành và thịnh vượng; phát huy tối đa nhân tố nhân loại, lấy trị giá văn hóa, nhân loại Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự sản xuất bền vững; đồng thời, xây đắp nền kinh tế độc lập, tự chủ phải trên cơ sở vật chất khiến cho chính yếu nghệ đi đôi với chủ động, hăng hái hội nhập, đa dạng hóa thị trường, nâng cao sức chống chịu và kĩ năng thích nghi của nền kinh tế./.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Vietnamplus


Xem tại: mua dat