Tổng cục Thương chính: Năm 2019 Việt Nam xuất siêu bỗng biến 11,12 tỷ đô la

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Thương chính, tổng giá trị xuất khẩu, nhập cảng hàng hóa của Việt Nam trong tháng 12/2019 đạt 44,86 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,7% so với tháng 11/2019.

Lũy kế đến hết năm 2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 517,26 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2018. Đáng xem xét, cán cân thương mại hàng hóa cả nước trong bốn tuần 12 tiếp tục thặng dư 0,26 tỷ USD, đưa thặng dư thương nghiệp năm 2019 lên mức 11,12 tỷ đô la, cao kỷ lục.

Tương tự, số chốt năm của Tổng cục Hải quan cho thấy năm 2019 Việt Nam đạt xuất siêu bỗng nhiên biến, thay vì khoảng 9,9 tỷ USD và dự định thâm hụt trong bốn tuần 12/2019 mà Tổng cục Thống kê ước lượng trước đây.

Tổng cục Hải quan: Năm 2019 Việt Nam xuất siêu đột biến 11,12 tỷ USD - Ảnh 1.
Cán cân thương mại vn trong các 04 tuần trong năm 2019   

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu 04 tuần 12 đạt 22,56 tỷ đô la Mỹ, giảm 1% so với tháng trước. Lũy kế đến hết năm 2019, kim ngạch xuất khẩu đạt 264,19 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ 2018.

Trong bốn tuần 12/2019, nhóm các doanh nghiệp có vốn đầu cơ trực tiếp nước ngoài (FDI) có giá trị xuất khẩu đạt 14,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 6,5%, so với tháng 11/2019. Luỹ kế đến hết tháng 12/2019, lực lượng tổ chức FDI có trị giá xuất khẩu đạt 179,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,3%, so với cùng thời gian năm 2018.

Các mặt hàng có trị giá xuất khẩu cao trong 04 tuần 12/2019 bao gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 3,5 tỷ đô la Mỹ; hàng dệt may 2,9 tỷ USD; laptop các loại và linh kiện đạt 2,8 tỷ đô la; Giày dép các loại đạt 1,77 tỷ USD và máy móc, trang bị, phụ tùng đạt 1,74 tỷ đô la Mỹ,...

Về du nhập, trong tháng 12/2019 kim ngạch nhập cảng đạt 22,3 tỷ USD, tăng 4,5% so với 04 tuần trước. Tính đến hết bốn tuần 12, kim ngạch nhập cảng của vn đạt 253 tỷ USD, tăng 6,8%.

Trong đó, lực lượng các công ty có vốn đầu cơ trực tiếp nước ngoài (FDI) có trị giá du nhập đạt 11,7 tỷ đô la Mỹ, giảm 0,2%, so với bốn tuần 11/2019. Luỹ kế đến hết bốn tuần 12/2019, lực lượng doanh nghiệp FDI có giá trị nhập cảng đạt 144,6 tỷ USD, tăng 1,9%, so với cùng kỳ năm 2018.

Các mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao trong tháng 12/2019 bao gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 4,3 tỷ USD; máy móc, vũ trang, phụ tùng đạt 3,6 tỷ đô la; laptop các loại và linh kiện đạt 1,2 tỷ đô la; vải các loại đạt 1,14 tỷ USD; chất dẻo các loại 774 triệu USD...

Theo Hạ An

BizLive


Đọc thêm: bat dong san