Trà Vinh cấp chủ trương đầu tư cho 5 công trình, tổng vốn hơn 5 nghìn tỷ - CafeLand.Vn

CafeLand - UBND tỉnh giấc Trà Vinh vừa đơn vị hội nghị thúc đẩy đầu tư, đây là hội nghị thúc đẩy đầu tư trước tiên tại các địa phương của năm mới 2020.

Tại hội nghị thức giấc đã cấp chủ trương đầu cơ cho 5 công trình với tổng vốn 5.302 tỷ đồng. Trong khi, sẽ trao biên bạn dạng ghi nhớ 17 công trình trên các ngành: Nông nghiệp, khoa học công nghiệp, điện khí, trọng tâm logistics… với số vốn hàng chục nghìn tỷ đồng.

Trong đó, đáng lưu ý là dự án xây đắp Làng công nghệ kĩ nghệ quốc tế Khởi nghiệp xanh. Đây là bước mở đầu cần thiết để hiện thực hóa mô hình kinh tế xanh bền vững mà Viện Kinh tế xanh đã phân tích, đề xuất cho tỉnh Trà Vinh.

Ngoài ra, thức giấc Trà Vinh còn ký biên phiên bản ghi nhớ với Công ty TNHH Ernst Young vn về xúc tiến đầu cơ các công trình kinh tế biển; Công ti International Port Engineering & Investments Limited (IPEI) về khai thác và thúc đẩy đầu tư các dự án logistic, Hoa phượng đỏ biển, Hoa phượng đỏ sông...

Lúc trước, năm 2019, thức giấc có 57 công trình đã được quyết định chủ trương đầu tư, trong đó, 54 dự án nội địa.

Diệu Trang

Xem nhiều hơn: gia dat saigon