Vi phạm nhiều lỗi nghiêm trọng, Chứng khoán SmartInvest bị phạt nặng

Ngày 20/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành hình định phạt vi phạm hành chính trong ngành nghề chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán SmartInvest (HAMISC) tổng số tiền 365 triệu tiền việt do công ti đã vi phạm phổ biến lỗi nghiêm trọng. Cụ thể:

- Phạt tiền 85 triệu tiền việt do Chứng khoán SmartInvest đã không lưu giữ toàn diện giấy tờ, dữ liệu, tài liệu, chứng trong khoảng can hệ tới hoạt động của công ty chứng khoán.

- Phạt tiền 100 triệu đồng do Công ti đã vi phạm pháp luật về đàm phán ký quỹ chứng khoán. Đến ngày 09/01/2020, Tổ chức kinh doanh đã có công bố khắc phục vi phạm về giao dịch ký quỹ.

- Phạt tiền 50 triệu tiền việt do tổ chức kinh doanh đã sắp xếp người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thi hành nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định luật pháp phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Theo công bố của Tổ chức kinh doanh, tới ngày 09/01/2020 Công ti đã có đủ số lượng người hành nghề theo quy định.

- Phạt tiền 70 triệu đồng do Tổ chức kinh doanh không xây dựng, duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ. Theo thông báo của Công ti, tới ngày 09/01/2020, Công ti đã kiện toàn lại bộ phận Kiểm toán nội bộ, bố trí nhân sự có chứng chỉ chuyên ngành cu lì hợp, duy trì hoạt động và thực hiện báo cáo theo đúng quy định.

- Phạt tiền 60 triệu tiền việt do công ty đã thông báo không đúng thời hạn. Tới ngày 09/01/2020, Công ti đã rà soát quy trình, yêu cầu các bộ phận chuyên trách bám sát các quy định của pháp luật để thực hiện thông báo đúng qui định.

Quyết định có hiệu lực kể trong khoảng ngày 20/01/2020.

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: dịch vụ nhà đất