Vietnam nhập cảng hơn 140.000 xe ô tô trong năm 2019

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 04 tuần 12/2019 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại hoàn thành thủ tục tờ khai thương chính du nhập giảm mạnh đến 43,5% ( tương ứng giảm tới 5.113 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước.

Cụ thể, lượng nhập khẩu trong tháng này là 6.630 chiếc, tương ứng đạt 206 triệu USD. Ngoài ra đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Thương chính ghi kiếm được trong 04 tuần trước đạt 11.743 chiếc với giá trị đạt 267 triệu đô la.

Trong bốn tuần 12/2019, ô tô nguyên chiếc các loại được hoàn thành thủ tục khiến giấy má thương chính nhập cảng vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 5 thị trường chính là trong khoảng Thái Lan với 2.571 chiếc, từ Indonesia với 1.768 chiếc, từ México với 728 chiếc, trong khoảng Nga với 668 chiếc và từ TQuốc với 275 chiếc,... Số xe nhập khẩu từ 5 thị trường này chiếm đến 91% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong 04 tuần.

Trong bốn tuần 12/2019, có 3.175 chiếc được khiến cho thủ tục nhập cảng vào vietnam với giá trị đạt 72,3 triệu đô la, chiếm giữ 47,9% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong bốn tuần đã giảm mạnh tới 62,9% (tương đương giảm 5.374 chiếc) so với bốn tuần trước.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được chứng nhận nhập khẩu trong 04 tuần 12/2019 chủ chốt là xe xuất xứ trong khoảng Thái Lan với 1.593 chiếc, giảm 43% và xe cội nguồn trong khoảng Indonesia với 1.242 chiếc, giảm 75,8% so với 04 tuần trước.

Trong tháng 12/2019, có 358 xe ô tô trên 9 chỗ ngồi khiến cho giấy má nhập cảng về Việt Nam qua cửa khẩu thành phố Hải Phòng với trị giá là 7,4 triệu đô la.

Lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong 04 tuần 12/2019 đạt 1.983 chiếc, với trị giá đạt 70,2 triệu đô la Mỹ; giảm mạnh 14,1% về lượng nhưng tăng 24,5% về trị giá so với bốn tuần trước.

Các công ty Việt Nam nhập khẩu 1.114 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo khoảng 206 triệu đô la Mỹ trong 04 tuần 12/2019. Trong đó, có tới 728 chiếc xuất xứ từ México và chiếm hữu 65% tổng lượng xe loại này nhập về trong bốn tuần.

Tính từ đầu năm tới hết bốn tuần 12/2019, vietnam nhập khẩu đến 140.301 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại, tăng 69,3% so với cùng kỳ năm trước . Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 102.434 chiếc, tăng 85,4%; ô tô vận chuyên chở là 30.410 chiếc, tăng 25,7% so với  năm 2018.

Việt Nam nhập khẩu hơn 140.000 xe ô tô trong năm 2019 - Ảnh 1.

Lượng nhập cảng ô tô nguyên chiếc các loại ( ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống, ô tô trên 9 chỗ ngồi, ô tô tải và ô tô loại khác) trong năm 2018 và năm 2019

Cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 04 tuần 12/2019 có gần 348 triệu USD linh kiện và phụ tùng ô tô các loại được các đơn vị nhập khẩu tham gia nước ta, trong khi đó con số này của bốn tuần trước là 341 triệu đô la. Như vậy, linh kiện và phụ tùng ô tô các loại được nhập về Việt Nam trong 04 tuần này tăng nhẹ 1,9% so với bốn tuần trước.

Giá trị nhập khẩu nhóm hàng linh kiện & phụ tùng ô tô trong năm 2019 lên tới 4,16  tỷ USD, tăng 16,2% so với năm 2018.

Quỳnh Anh

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem tại: dịch vụ bất động sản