Vinafor (VIF): Lãi từ Yamaha Motor giảm mạnh kéo LNST 2019 giảm 36%

Tổng công ti Lâm nghiệp vietnam – CTCP (Vinafor - mã chứng khoán VIF) thông báo BCTC thích hợp nhất quý 4/2019 với doanh thu thuần đạt 485,6 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ, khi mà chi phí giá vốn chỉ tăng 7,2% nên lãi gộp từ bán hàng và cung cấp phục vụ đạt 82 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ.

Vinafor (VIF): Lợi nhuận từ Yamaha Motor giảm mạnh kéo LNST 2019 giảm 36% - Ảnh 1.

Thu nhập nguồn vốn trong quý đạt 51,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 49,3 tỷ đồng giải quyết được quý 4 năm rồi. Trên BCTC công ty biểu hiện, tính tới cuối năm 2019 Vinafor còn có số tiền gửi có kỳ hạn tại nhà băng với gần 2.650 tỷ đồng, tăng khoảng 80 tỷ đồng so với thời gian đầu năm.

Điểm nhà đầu tư thường chú ý nhất trên BCTC của Vinafor, ngoài con số thu nhập, lãi, còn là phần lãi/lỗ trong khoảng các tổ chức kinh doanh liên doanh liên hiệp. Quý 4 năm nay Vinafor nhận về gần 149 tỷ đồng, giảm 1/3 so với cùng kỳ (222 tỷ đồng).

Kết quả, quý 4 Vinafor còn lãi sau thuế 168 tỷ đồng, giảm đến gần 29% so với quý 4/2018, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cũ rích đông công ti mẹ đạt 165,4 tỷ đồng.

Vinafor (VIF): Lợi nhuận từ Yamaha Motor giảm mạnh kéo LNST 2019 giảm 36% - Ảnh 2.

Tính tầm thường cả năm 2019 thu nhập thuần đạt 1.782 tỷ đồng, giảm 3,6% so với năm 2019 và mới thi hành được gần 65% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 556 tỷ đồng, giảm 35% so với năm trước đó và cũng mới chỉ hoàn thành gần 64% mục tiêu lãi được ủy quyền cả năm. Trong đó riêng phần lợi nhuận ghi kiếm được về trong khoảng các công ti liên doanh cấu kết (chính yếu là liên doanh Yamaha Motor vietnam) đạt hơn 411 tỷ đồng.

Nguyên Phương

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem tại: mua nha