Biến đổi cách thức hỗ trợ nhà ở cho người có công? - CafeLand.Vietnam

Cử tri tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ Xây dựng lưu ý chủ trương chuẩn y UBND các thức giấc dùng nguồn kinh phí hỗ trợ nhà đất theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg còn dư để hỗ trợ cho các đối tượng đã hoàn thành thủ tục tu bổ nhưng do nhà đất hư hỏng quá nặng phải tháo tháo để xây nhà mới.

Cử tri tỉnh Nghệ An...

Về yếu tố này, Bộ Xây đắp trả lời cử tri tỉnh Nghệ An như sau:

Ngày 25/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về việc hỗ trợ người có công với cách mệnh về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Theo đó, tại điểm đ Khoản 3 Yếu tố 1 của Quyết nghị số 63/NQ-CP đã luật pháp: “Đối với trường thích hợp thuộc diện được cung cấp nhưng chuyển đổi cơ chế hỗ trợ trong khoảng xây mới sang tu sửa hoặc ngược lại mà không khiến phát sinh thêm kinh phí từ ngân sách Trung ương đã phê duyệt cấp cho địa phương thì chuẩn y tiếp diễn chấp hành; các trường hợp khác thì địa phương bằng vận kinh phí trong khoảng nguồn ngân sách hàng năm của địa phương hoặc huy động từ nguồn đóng góp của các doanh nghiệp, đoàn thể, cá nhân khác để chấp hành cung cấp”.

Như vậy, theo luật pháp nêu trên thì đối với các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ về nhà đất có tên trong Đề án hỗ trợ người có công với cách mệnh về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của địa phương (Đề án đã được Bộ Công sức - Thương binh và Phường hội thẩm tra tính tới ngày 31/5/2017) mà biến đổi cách thức cung cấp trong khoảng tu bổ sang xây mới hoặc trái lại thì được sử dụng ngân sách Trung ương đã cấp cho địa phương để chấp hành cung cấp (không khiến cho nảy sinh thêm kinh phí từ ngân sách Trung ương đã phê chuẩn cấp cho địa phương) như buộc phải nêu trên của cử tri thức giấc Nghệ An.

PV (Chinhphu.vn)

Đọc thêm: dịch vụ bất động sản