Xây lắp điện 1 (PCC1) đạt 375 tỷ đồng LNST năm 2019, giảm gần 24% so với cùng kỳ

CTCP Xây lắp điện 1 (PCC1 – mã chứng khoán PC1) công bố BCTC hợp nhất quý 4/2019 với doanh thu thuần tăng 4,1%, lên mức 1.568 tỷ đồng, trong khi chi tiêu giá vốn chỉ tăng 3,9% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung ứng dịch vụ đạt hơn 172 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu mảng xây lắp và thiết bị ngành điện đạt 884,5 tỷ đồng, chiếm giữ 56,4% tổng doanh thu. Còn thu nhập từ mảng đóng hộp công nghệ đạt hơn 406 tỷ đồng, đóng góp 25,9% tổng doanh thu. Còn lại là thu nhập trao đổi điện, chuyển nhượng BĐS...

Đáng xem xét, thu nhập hoạt động xây lắp thiết bị lĩnh vực điện tăng hơn 21% so với cùng kỳ còn thu nhập trong khoảng đóng hộp công nghệ hơn gấp 2 lần quý 4 năm 2018. Doanh thu trao đổi điện và chuyển nhượng BĐS, mua bán hàng hóa, vật tư đều giảm so với cùng kỳ.

Xây lắp điện 1 (PCC1) đạt 375 tỷ đồng LNST năm 2019, giảm gần 24% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Trong quý công ty ghi nhận khoản lỗ gần 12 tỷ đồng trong khoảng các công ti liên doanh liên minh trong khi cùng kỳ lợi nhuận hơn 1,1 tỷ đồng. Bên cạnh, thu nhập nguồn vốn tăng 3,7 tỷ đồng, lên gần 12,5 tỷ đồng còn chi tiêu tài chính lại giảm được khoảng 1,5 tỷ đồng.

Những yếu tố chính trên dẫn đến, dù thu nhập quý 4 tăng, giá vốn giảm nhưng lãi sau thuế đạt được chỉ 57 tỷ đồng, giảm 8,2% so với lợi nhuận thực hiện được quý 4/2018. Trong đó lãi sau thuế thuộc về cổ hủ đông công ti mẹ đạt 54 tỷ đồng.

Xây lắp điện 1 (PCC1) đạt 375 tỷ đồng LNST năm 2019, giảm gần 24% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Lượng hàng tồn kho ghi nhận đến cuối năm gần gấp đôi đầu năm, lên 1.430 tỷ đồng. Tổng của nả cũng tăng 1.717 tỷ đồng, lên 8.314 tỷ đồng, trong đó riêng giá trị của cải dở dang dài hạn tăng gần gấp 3, lên 1.180 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả tăng hơn 1.300 tỷ đồng, lên mức 4.620 tỷ đồng, trong đó riêng mượn nợ thuê vốn đầu tư ngắn hạn hơn 1.046 tỷ đồng (tăng 631 tỷ đồng) và mượn nợ thuê nguồn vốn dài hạn lên hơn 2.000 tỷ đồng (tăng 446 tỷ đồng so với đầu năm).

Tính phổ biến cả năm 2019 doanh thu thuần đạt 5.842 tỷ đồng, tăng 14,9% so với năm 2018 và mới thi hành được 96,7% ý tưởnrg năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 375 tỷ đồng, giảm đến 23,7% so với lợi nhuận giải quyết được năm 2018. Trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ lỗ đông tổ chức kinh doanh mẹ đạt hơn 356 tỷ đồng.

Tham khảo BCTC quý 4/2019

Nam Hà

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem tại: gia dat saigon